F/K ve PD/DD Oranı İle Hisse Değerlendirmesi

F/K ve PD/DD Oranı İle Hisse Değerlendirmesi

22 Haziran 2019 0 Yazar: Aykut KIRAN
F/K ve PD/DD Oranı İle Hisse Değerlendirmesi

Fiyat Ve Kazanç Oranı(F/K) Nedir?

Uluslararası fonlar bir şirkete yatırım yapmak istediklerinde hisse başına düşen kar tutarına bakarlar. Ülkemizde ise yüzdesel kar oranına bakılır. Bu farklılığın sebebi bizim enflasyonist bir ülke olmamızdan kaynaklıdır. Bizim ülkemizde yatırımcı enflasyonun üzerinde getiri elde edip edemeyeceğini değerlendirirken uluslararası fonların böyle bir derdi yoktur. Uluslararası fonlar direkt olarak USD cinsi getiri potansiyellerini hesaplayarak yatırım yaparlar. Yatırım yapacakları şirketleri ise bilançolarında hisse başına kar tutarı artmış ancak henüz bu kar hisse fiyatına yansımamış şirketler arasından seçerler. BİST30 şirketleri arasında F/K oranı 10 altında ise değerlendirmeye alınabilir. 25’den yüksek ise değerlendirmeye alınmaması daha uygun olur. Ancak bir hisseden alım yapmak için tek kriter F/K oranı olmamalıdır. Şirketin yönetiminin şeffaflığına, özsermaye artışına, yatırımlarına vb. unsurlarda değerlendirilmelidir. F/K oranını bilmediğiniz şirketleri aşağıda belirtilen şekilde hesaplayabilirsiniz.

Hisse Başına Kar = Net Şirket Karı / Toplam Hisse Senedi Sayısı

F/K = Fiyat / Kazanç Oranı = Hisse Fiyatı / Hisse Başına Kar

Şirket net kar yerine zarar açıkladığında hisse başına kar eksi değer alacaktır ve dolayısıyla f/k oranı da eksi çıkacaktır. Ayrıca şirket karı öz sermayesine göre çok düşük geldiği durumlar da hisse başına kar çok düşük bir değer alacaktır ve bu durumda f/k oranını anlamsız derecede yüksek bir değer almasına neden olacaktır. Bu gibi durumlarda f/k oranı size anlamlı bir değer ifade etmez ve değerlendirme yapılmaz.

Piyasa Değeri Ve Defter Değeri(PD/DD) Oranı Nedir?

Piyasa değerleri ve defter değerleri kısaltılmış haliyle pd/dd olarak gösterilir. Bir şirketin piyasa değeri bir şirkete ait hisse senetlerinin son işlem fiyatı ile o şirkete ait hisse senedi sayısının çarpımıyla bulunur. Defter değeri ya da bilinen diğer adıyla muhasebe değeri ise kısaca bir şirketin öz sermayesi(Öz Sermaye = Toplam Aktifler – Toplam Borçlar), öz değerler toplamı olarak ifade edilir. Eğer bir şirketin piyasa değeri ile özsermayesinin eşit olması beklenir. Bunu piyasa değeri ile defter değerini oranlayarak değerlendirebiliriz.  Örneğin, şirket piyasa değeri özsermayesinden daha düşük bir tutarda seyrediyorsa pd/dd oranı 1’den küçük olacaktır ve hisse fiyatının yükselerek piyasa değerinin özsermaye değerine ulaşması beklenir.

Bir şirketin pd/dd oranı 1’den yüksekse şirket pahalı olarak değerlendirilebilir. Bu gibi durumlarda şirketin hisse değeri kaybetmesi beklenir. Ancak hissenin değer kaybetmesi şart değildir. Şirket özsermaye artışına da gidebilir ki böylelikle defter değerini arttırarak şirket ucuz duruma düşebilir. Ayrıca bir şirketin pd/dd oranının 1’den düşük olduğu durumlar şirket ucuz olarak değerlendirilebilir. Yine aynı şekilde hisse fiyatı yükselerek defter değerine ulaşabilir yada şirket kötü bir yönetimin, yanlış yatırımların vb. etkisiyle özsermayesini eriterek hiç hisse fiyatı yükselmeden bile piyasa fiyatıyla değerini eşitleyebilir.  

PD/DD = Piyasa Değeri/Defter Değeri

PD/DD=1  (şirketin fiyatlaması makul)

PD/DD < 1   ise Ucuz

PD/DD > 1   ise Pahalı