2019 YILI ŞİRKETLERİN TEMETTÜ DAĞITIM TARİHLERİ VE TEMETTÜ VERİMLERİ

2019 YILI ŞİRKETLERİN TEMETTÜ DAĞITIM TARİHLERİ VE TEMETTÜ VERİMLERİ

12 Temmuz 2019 0 Yazar: THE KIRAN JOURNAL

Şirketlerin 2019 yılı için açıklanan brüt nakit temettü tutarı, nakit temettü dağıtma oranı, pay başına temettü tutarı, temettü verimi ve temettü dağıtım tarihini tabloda belirtilmiştir. Sıralama tarihsel öncelik dikkate alınarak yapılmıştır.