2019 YILI ŞİRKETLERİN TEMETTÜ DAĞITIM TARİHLERİ VE TEMETTÜ VERİMLERİ

2019 YILI ŞİRKETLERİN TEMETTÜ DAĞITIM TARİHLERİ VE TEMETTÜ VERİMLERİ

25 Ekim 2019 0 Yazar: THE KIRAN JOURNAL

Şirketlerin 2019 yılı geri kalanı için açıklanan brüt nakit temettü tutarı, nakit temettü dağıtma oranı, pay başına temettü tutarı, temettü verimi ve temettü dağıtım tarihini tabloda belirtilmiştir. Sıralama tarihsel öncelik dikkate alınarak yapılmıştır.