TEKNİK ANALİZDE TREND NEDİR?

TEKNİK ANALİZDE TREND NEDİR?

30 Aralık 2019 0 Yazar: Aykut KIRAN

Fiyatların zaman içerisindeki artış, azalış ve durağan eğilimleri genel trend kavramını oluşturur. Ekonomik gelişim içinde ilgili enstrümanın konjonktürü fiyat düzeyinde artış, azalış veya kararsızlık eğilimlerini ortaya çıkarır. Dolayısıyla enstrüman içinde bulunduğu eğilime bağlı olarak ekonomik gelişmelerden, yatırımcı davranışlarından etkilenmesi farklı yönlerde ve boyutta olabilir. Enstrümanın genel eğiliminin yönüne TREND adı verilir.

Fiyatlar genel düzeyi yükselme eğiliminde ise trend “yukarı” yani boğa, alçalma eğiliminde ise “aşağı” yani ayı ve nihayetinde belli bir aralıkta yön tayin etmekte zorlanarak ilerliyorsa “yatay” trend adı verilmektedir.

Başarılı bir pozisyon yönetimi için trend eğilimi ile her zaman dost kalınmalıdır.

Destek ve Direnç Kavramları

En basit tabirle bir menkul kıymetin fiyatı geçmiş zamanlarda belli bir seviyeyi geçmekte zorlanıyorsa veya geçemeyip aksi yönde hareket etmeye başlıyorsa bu seviyeler destek ve direnç seviyeleri olarak değerlendirilir. Geçmişte yaşanmış olan bu seviyeler anlık fiyat üzerinde ise direnç, anlık fiyat altında ise destek seviyesi olarak değerlendirilir.

Destek ve direnç seviyelerinin yaklaşan fiyatla ilgili karakteristik eğilimleri yatırımcı açısından ilginç pozisyon olanakları doğurur. Zira bu seviyelerde fiyat hareketinin genel tecrübe edinilmiş davranış mekaniği basit pozisyonlarla para kazanma imkanı doğurabilir.

Fiyat destek veya direnç olarak belirlenmiş seviyeye geldiğinde genellikle iki temel davranış şekli göstermektedir. Buraya ulaşan fiyat; ya ilgili seviyeyi aşamadan geri dönecektir. Ya da kendi gelişimi için engel teşkil eden bu seviyeyi kırıp yoluna devam ederek kendisi için yeni bir engel arayacaktır. Kırılan her bir direnç destek olarak, kırılan her bir destek ise direnç olarak grafikteki yeni rolünü üstlenecektir.

Trend değişimlerinde hacim takip edilmelidir. Eğer alçalan bir trend yukarı yönlü, yükselen bir trend aşağı yönlü hacimli bir kırılma gösteriyorsa bu bir trend değişiminin habercisi olabilir. Bu sebeple trendlerle beraber hacim değişimleri de takip edilmelidir. Eğer kırılımlar RSI, MACD gibi osilatörler veya negatif ve pozitif uyumsuzluk gibi formasyonlar ile destekleniyorsa kuvvetle ihtimal bir trend değişimi söz konusudur.

Trend Çizgileri

Yükselen bir trend
Düşen bir trend

Fiyat seviyesinin kısa dönemdeki ilerleme eğilimi belli bir çizgi üzerinde izafi olarak şekillendirilebiliyorsa eğilim çizgisinden söz etmek mümkün olabilir. Düşmekte olan fiyatın oluşturduğu tepe noktaları veya yükselmekte olan fiyatın oluşturduğu dip noktaları izafi olarak düz bir hat üzerinde birleştirilebiliyorsa fiyatın belli bir eğilim çizgisi dahilinde ilerlediğinden söz edilebilir. Alçalan trend çizgileri fiyat hareketinin üzerinde, yükselen trend çizgileri fiyat hareketinin altına çizilmelidir.

Menkul kıymetin kısa vadedeki trend çizgisine uyumlu hareket etmesi elbette kazançlı pozisyonlar için iyi bir çıkış noktası oluşturur. Zira olağan hareketi esnasında trend çizgisine yaklaşan fiyat aksi yönde harekete zorlanır. Buradaki davranış şekli destek ve direnç kavramındakine benzer bir tutumdur. Dolayısıyla bu ilişkiyi bilen bir yatırımcı trend çizgisine yaklaşan fiyat seviyelerinde uygun pozisyonu alarak riskini azaltır.

Fiyat Kanalları

Herhangi bir eğilim çizgisinin paralelinde fiyat grafiğinin diğer yanına izafi bir dip veya tepe noktalarını birleştiren bir doğru çizilebiliyorsa fiyat kanalından söz etmek mümkün olur. Dolayısıyla fiyat kanalı teorisinde fiyat üst tarafta ve alt tarafta çizili iki izafi doğru arasında gidip gelmektedir. Kanalın ismi eğimine bağlı olarak “alçalan fiyat kanalı” veya “yükselen fiyat kanalı” ismini alır.

Yükselen bir fiyat kanalının alt sınırında alım işlemine geçmek üst tarafında satış işlemine geçmekten daha az riskli pozisyonlar elde etmemizi sağlar. Zira genel kanal eğilimi yükselişi destekliyorsa pozisyona girdiğimiz alım noktası ile kapatmayı planladığımız üst sınır arasında daha yüksek aralıkla bir fiyat değeri bulunur. Dolayısıyla pozisyonun kazanç seviyesinin daha yüksek olması beklenebilir.

Alçalan fiyat kanalında da yine yükselen fiyat kanalına bağlı özellikler geçerli olmakla beraber alım yerine satım işlemlerinin başarılı sonuçlar vermesi daha kuvvetli ihtimaldir.