MACD GÖSTERGESİ NASIL YORUMLANIR?

MACD GÖSTERGESİ NASIL YORUMLANIR?

25 Şubat 2020 0 Yazar: Aykut KIRAN

MACD göstergesi trend takipçisi olan ve fiyatların iki farklı hareketli ortalaması arasındaki ilişkiyi gösteren bir momentum indikatörüdür. Temel olarak 26 günlük üssel hareketli ortalamanın 12 günlük üssel hareketli ortalamadan çıkartılması ile elde edilmektedir. MACD göstergesinde yer alan sinyal çizgisi ise alış ve satış sinyalleri için tetikleyici olarak kullanılmaktadır. MACD göstergesi 1970’li yıllarda Gerald Appel tarafından geliştirilmiştir.

Moving Average Convergence Divergence  (MACD), bir menkul kıymetin fiyatının iki hareketli ortalaması arasındaki ilişkiyi gösteren, trend takip eden bir momentum göstergesidir . MACD, 26 dönemlik Üstel Hareketli Ortalama’nın (EMA) 12 dönemlik EMA’dan çıkarılmasıyla hesaplanır .

Bu hesaplamanın sonucu MACD çizgisidir. MACD’nin “sinyal hattı” olarak adlandırılan dokuz günlük bir EMA’sı, daha sonra, alım ve satım sinyalleri için bir tetikleyici olarak işlev görebilen MACD hattının üstüne çizilir. Yatırımcılar MACD sinyal hattının üzerinden geçtiğinde güvenliği satın alabilir ve MACD sinyal hattının altından geçtiğinde menkul kıymet satabilir. MACD göstergeleri çeşitli şekillerde yorumlanabilir, ancak daha yaygın yöntemler Crossover , Divergence ve hızlı yükselmeler / düşüşlerdir.

MACD formülasyonu:

MACD=[12 Periyotluk EMA ]− [26 Periyotluk EMA]

MACD, uzun vadeli EMA’nın (26 dönem) kısa vadeli EMA’dan (12 dönem) çıkarılmasıyla hesaplanır. Üstel hareketli ortalama (EMA),  en son veri noktalarına daha fazla ağırlık ve önem veren bir hareketli ortalama türüdür  (MA). Üstel hareketli ortalama, üstel ağırlıklı  hareketli ortalama olarak da adlandırılır  . Üstel ağırlıklı bir hareketli ortalama, son fiyat değişikliklerine  , dönemdeki tüm gözlemlere eşit bir ağırlık uygulayan basit bir hareketli ortalamaya (SMA) göre daha önemli tepki verir  .

ÖNEMLİ ÇIKARIMLAR

  • MACD, 26 periyotlu EMA’nın 12 periyotlu EMA’dan çıkarılmasıyla hesaplanır.
  • MACD, sinyal hattının üstünden (satın almak) veya aşağı (satmak için) geçtiğinde teknik sinyalleri tetikler.
  • Bir piyasanın aşırı alım veya aşırı satım sinyali olarak crossoverların hızı da alınır.
  • MACD, yatırımcıların fiyattaki yükseliş veya düşüş hareketinin güçlenip zayıflamadığını anlamalarına yardımcı oluyor.

MACD’den Öğrenme

12 periyotlu EMA (mavi) 26 periyotlu EMA’nın (kırmızı) üzerinde olduğunda MACD pozitif bir değere ve 12 periyotlu EMA 26 periyotlu EMA’nın altında olduğunda negatif bir değere sahiptir. MACD, taban çizgisinin üstünde veya altında ne kadar uzak olursa , iki EMA arasındaki mesafenin arttığını gösterir. Aşağıdaki grafikte, fiyat grafiğine uygulanan iki EMA’nın, fiyat grafiğinin altındaki göstergede taban çizgisinin üzerindeki veya altındaki MACD (mavi) geçişine (kırmızı kesikli) nasıl karşılık geldiğini görebilirsiniz.

MACD genellikle MACD ile sinyal hattı arasındaki mesafeyi gösteren bir histogramla (aşağıdaki tabloya bakın) görüntülenir. MACD sinyal çizgisinin üzerindeyse, histogram MACD taban çizgisinin üzerinde olacaktır. MACD sinyal çizgisinin altındaysa, histogram MACD taban çizgisinin altında olacaktır. Yatırımcılar yükseliş ya da yükseliş momentumunun ne zaman yüksek olduğunu belirlemek için MACD histogramını kullanır.

MACD ve Göreceli Güç Karşılaştırması

Göreceli güç göstergesi (RSI), bir piyasanın  son fiyat seviyelerine göre aşırı alınıp satılmadığını  veya  aşırı satıldığını göstermeyi amaçlamaktadır  . RSI, belirli bir süre boyunca ortalama fiyat kazançlarını ve kayıplarını hesaplayan bir osilatördür; varsayılan süre, 0 ile 100 arasında sınırlanmış değerlerle 14 dönemdir.

MACD iki EMA arasındaki ilişkiyi ölçerken, RSI son fiyat yüksek ve düşük fiyatlarına ilişkin fiyat değişimini ölçer. Bu iki gösterge genellikle analistlere  bir piyasanın daha eksiksiz bir teknik resmini sunmak için birlikte kullanılır  .

Bu göstergelerin her ikisi de bir pazardaki momentumu ölçer, ancak farklı faktörleri ölçtükleri için bazen tam tersi göstergeler verirler. Örneğin, RSI uzun bir süre boyunca 70’in üzerinde bir okuma gösterebilir, bu da bir piyasanın   son fiyatlara göre alım tarafına fazla genişlediğini gösterirken, MACD piyasanın alım ivmesinde hala artmakta olduğunu gösterir. Her iki gösterge de fiyattan sapma göstererek yaklaşan bir trend değişikliğine işaret edebilir (gösterge düştüğünde fiyat daha yüksek olur veya bunun tersi olur).

MACD sınırlamaları

Iraksama ile ilgili temel sorunlardan biri, genellikle olası bir tersine dönüşün sinyalini verebilmesidir, ancak gerçekte hiçbir ters dönüş gerçekleşmez – yanlış bir pozitif üretir. Diğer sorun, diverjansın tüm ters dönüşleri öngörmemesi. Başka bir deyişle, gerçekleşmeyen çok fazla geri dönüşü ve yeterli gerçek fiyat geri dönüşünü öngörmez. 

“Yanlış pozitif” ıraksama genellikle bir varlığın fiyatı  bir eğilimin ardından bir aralık  veya  üçgen paterninde olduğu gibi yanlara doğru hareket ettiğinde ortaya çıkar  . Fiyatın momentumundaki yavaşlama – yavaş hareket veya yavaş trend hareketi – MACD’nin önceki aşırı uçlarından uzaklaşmasına ve gerçek bir tersinme olmasa bile sıfır çizgilere doğru çekilmesine neden olacaktır.

MACD Geçişlerine Örnek

Aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi, MACD sinyal hattının altına düştüğünde, satış zamanının olabileceğini gösteren düşüş sinyali. Tersine, MACD sinyal çizgisinin üzerine çıktığında, gösterge yükselen bir sinyal verir, bu da varlığın fiyatının yukarı yönlü ivme kazanacağını gösterir. Bazı tüccarlar, “taklit” olma şansını azaltmak ve çok erken bir pozisyona girmek için bir pozisyon girmeden önce sinyal hattının üzerinde onaylanmış bir haç bekler.

Çapraz geçişler, geçerli eğilime uyduklarında daha güvenilirdir. MACD, daha uzun vadeli bir yükseliş trendi içinde kısa bir düzeltme yaptıktan sonra sinyal çizgisinin üstünden geçerse, yükseliş onayı olarak nitelendirilir.

MACD, uzun vadeli bir düşüş trendi içinde daha kısa bir hareketin ardından sinyal hattının altından geçerse, trader’lar düşüş teyidi düşüneceklerdir.

Iraksaklık Örneği

MACD, fiyattaki ilgili yüksek ve düşüklerden sapan yüksekler veya düşükler oluşturduğunda buna ıraksama denir. MACD, fiyatta düşen iki alçaklığa karşılık gelen iki yükselen alçak oluşturduğunda yükseliş eğilimi görülür. Bu, uzun vadeli eğilim hala olumlu olduğunda geçerli bir yükseliş sinyalidir. Bazı tüccarlar, uzun vadeli eğilim negatif olsa bile yükseliş eğilimleri arayacak çünkü bu teknik daha az güvenilir olmasına rağmen, trendde bir değişiklik olduğunu gösterebilirler.

MACD, fiyatta iki yükselen yüksekliğe karşılık gelen iki düşen yüksek bir dizi oluşturduğunda, düşüş eğilimi oluştu. Uzun vadeli bir düşüş eğilimi sırasında ortaya çıkan düşüş eğilimi, eğilimin devam edeceğinin teyidi olarak kabul edilir. Bazı trader’lar uzun vadeli yükseliş eğilimleri sırasında düşüş eğilimleri izleyecekler çünkü trenddeki zayıflığa işaret edebilirler. Ancak, düşüş eğilimi sırasında düşüş eğilimi kadar güvenilir değildir.

Hızlı Yükseliş veya Düşüş Örneği

MACD hızla yükseldiğinde veya düştüğünde (daha kısa vadeli hareketli ortalama, uzun vadeli hareketli ortalamadan uzaklaşır), güvenliğin aşırı alım veya aşırı satıldığının ve yakında normal seviyelere döneceğinin bir işaretidir . Yatırımcılar, aşırı alım veya aşırı satım koşullarını doğrulamak için genellikle bu analizi Göreceli Güç Endeksi (RSI) veya diğer teknik göstergelerle birleştirir.

Yatırımcıların MACD’nin histogramını MACD’nin kendileri gibi kullanmaları nadir değildir. Histogramda pozitif veya negatif geçişler, sapmalar ve hızlı yükselmeler veya düşüşler de tanımlanabilir. Herhangi bir durumda hangisinin en iyi olduğuna karar vermeden önce biraz tecrübe gereklidir, çünkü MACD ve histogramı arasındaki sinyaller arasında zamanlama farklılıkları vardır.