Commodity Channel Index, CCI (Mal Kanal Endeksi )

Commodity Channel Index, CCI (Mal Kanal Endeksi )

8 Nisan 2020 0 Yazar: Aykut KIRAN

Genellikle mal piyasaları için Donald Lambert tarafından geliştirilmiş Mal Kanal Endeksi (CCI), hesaplanışındaki özellikler nedeniyle rahatlıkla hisse senedi piyasasına da uyarlanabilir. Hisse senedi fiyatı ortalamaya göre çok daha yüksekte oluştu. Eğer bu fiyatlama spekülasyon ile yapılıyorsa, CCI size bunu haber verecektir.

CCI hesaplanırken hisse senedi fiyatının kendi istatistiksel ortalamasından aşağı veya yukarı ne kadar saptığı bulunur. CCI +100 ile -100 arasında bir değer alır. +100’ün üzerinde olması demek, kağıdın fiyatının anormal derecede yükselmiş olması, -100’ün altında olması ise anormal derecede düşmüş olması demektir.

Hesaplanması

  1. Gün içi ortalama fiyatı bulunuz. Yani gün içi en yüksek(Phigh), en düşük(Plow) ve kapanış fiyatını(Pclose) toplayıp 3’e bölünüz. Bulduğunuz bu fiyata tipik fiyat(Typical Price) Pt adı verilir.
  2. Her güne ait tipik fiyatı bulunuz.
  3. Eğer 15 günlük CCI’yi bulmak istiyorsanız, bulduğunuz tipik fiyatların 15 günlük basit hareketli ortalamasını (SMA) hesaplayın.
  4. Bu 15 günlük SMA’yı geriye doğru götürün. Yani bugüne kadar olan SMA’yı bulduktan sonra, düne kadar olan SMA’yı, evvelki güne kadar olan SMA’yı ve daha önceki günlere kadar olan SMA’yı hesaplayın.
  5. 3.ncü aşamada bulduğunuz bugüne ait değeri, 15 gün önceye ait tipik fiyat değerinden çıkarın. Dolayısıyla 15 adet çıkarma işlemi yapacaksınız. Yani 3.ncü aşamada bulduğunuz düne ait değeri 16 gün önceki tipik fiyattan çıkaracaksınız.
  6. 5.nci aşamada bulmuş olduğunuz değerlerin mutlak değerini alın ve bunların da yine 15 günlük SMA’sını alın ve çıkan değeri 0.015 ile çarpın,MD(Pt).
  7. 3.ncü aşamada bulduğunuz değeri 2.nci aşamada bulduğunu değerden çıkarın.
  8. 7.nci aşamada bulduğunuz değeri ise 6.ncı aşamada bulduğunu değere bölün. CCI sayısını hesaplamış olacaksınız.
{\displaystyle {\text{Typical Price}}={\frac {p_{high}+p_{low}+p_{close}}{3}}}
{\displaystyle CCI={\frac {1}{0.015}}{\frac {p_{t}-SMA(p_{t})}{MD(p_{t})}}}

CCI değeri tr.tradingview.com, netdania.com vb. kullanılan platformlarda gösterge seçenekleri arasında otomatik olarak hesaplanarak sunulmaktadır.

Yorumlanması

Hisse senedinde oluşan fiyatların ortalamadan ne kadar saptığını göstermesi bu göstergenin anlamamız gereken en önemli özelliğidir.

  • +100’ün üzerine çıkması aşırı alım olduğunu, -100’ün altına düşmesi ise aşırı satım olduğunu gösterir. Geçmiş tecrübelere göre aşırı alıma geçilen kağıtlarda hemen kısa bir süre sonra kar satışlarının gelebilmektedir. Bu yüzden CCI +100’ün üzerinde ise alım yapılmaması gerektiği şeklinde yorumlanmaktadır. Aksine CCI -100’ün altında iken yani aşırı satım bölgesindeyken alım yapılması yönünde tercih kullanılmalıdır
  • CCI göstergesi ve fiyatların çizdiği seyir arasında aykırılıklar oluşması önemli gelişmelere işaret ederler. Aykırılıktan kasıt uyumsuzluklardır. Örneğin CCI yükseliş trendinde iken fiyatların aşağı trendde olması pozitif uyumsuzluk ihtimalini ortaya çıkarır. Bir süre sonra fiyatların da yükselişe geçme ihtimalini haber verir. Pozitif uyumsuzluk ve negatif uyumsuzluk hakkında daha fazla bilgi için ilgili yazımızı okumak için tıklayınız.
Örnekte; sol tarafta trende bağlı olarak hareket eden CCI, sağ tarafta ise trendin aksine hareket eden CCI görülmektedir. Sağ tarafta trendin aksine hareket eden CCI örneği aynı zamanda negatif uyumsuzluğa işarettir ve trendin değişeceğinin habercisidir.