TEKNİK ANALİZ NEDİR?

TEKNİK ANALİZ NEDİR?

9 Nisan 2020 0 Yazar: Aykut KIRAN

Sosyal medyada teknik analiz, en çok karşılaşılan analiz tipidir. Temel analize göre nispeten daha anlaşılabilir ve kolay bir yöntem olması tercih sebebi olarak gösterilebilir.

Hisse senetleri, döviz, emtia, etf vb. finansal varlıklarda teknik analizin temel varsayımları üç noktada özetlenebilir.

 1. Tarih tekerrürden ibarettir; yani geçmişte ortaya çıkan fiyat
  hareketleri benzer yeni hareketler üretir.
 2. Piyasada var olan bütün bilgi fiyatın içinde konsantre olmuştur ve
  fiyat piyasada var olan tüm bilgiyi yansıtır.
 3. Fiyatlar en azından belirli ve anlamlı bir süre boyunca, belirli bir
  trend üzerinde hareket eder.

Teknik analizci, hisse senedi fiyatının geçmişte izlediği yollara ve
şekillere bakarak ve bunları belirli analiz kurallarına göre
yorumlayarak geleceği tahmin etmeye çalışır. Ayrıca geliştirilmiş ve
istatistiksel bilimsel temeli olan formüllerle senedin nerede alınıp
nerede satılacağına dair kararlar vermeye çalışır. Bir başka deyişle
alım ve satım zamanlamasının etkin yapılmasına çalışılır.
Teknik analizcilerin kullanmakta olduğu ve ağırlık verdiği
teknikler de analistten analiste önemli ayrılıklar göstermektedir.
Örneğin bir teknik analist grafiklere, trendlere ve formasyonlara çok
daha fazla önem verirken diğer biri sadece Elliot Dalgaları teorisine
göre hareket etmekte bir başkası da istatistiksel formüllerle
hesaplanan göstergelere daha fazla önem atfeder. Burdan hareketle teknik analizcileri üç gruba ayırmak mümkündür.

Bunlar;

 1. Grafikçiler (Chartistler)
 2. Elliot Dalga Teoricileri
 3. Göstergeciler (İndikatörcüler)

Peki bu yöntemler ne derece başarılıdır? Kısa vadeli tahminlerde
başarılı sonuçlar alınmaktadır fakat teknik analizin orta ve uzun
vadeye yönelik tahminlerdeki başarısı tartışılabilir. Bu konuda şu an
dünya litaratüründe akademisyenler ve teknik analizciler arasında
büyük bir görüş ayrılığı yaşanmaktadır. Daha önce belirttiğimiz gibi
teknik analizciler kendi yöntemlerinin çok başarılı olduğu yolunda
iddialarda bulunmakta iken, akademisyenler genellikle sermaye
piyasalarında rassal yürüyüş (random walk) görüldüğünden geçmişe
bakarak ileriyi tahmin etmenin mümkün olamayacağını
savunmaktadırlar.
Bir finansal varlığın ucuz yada pahalı olduğu temel analiz ile anlaşılabilir ve alım-satım noktası ise noktası teknik analiz ile belirlenebilir.

Yararlanılan Kaynak: Yaşar ERDİNÇ, Yatırımcı ve Teknik Analiz Sorgulanıyor, Siyasal Kitabevi, 2004

Yaşar ERDİNÇ’i saygı ve minnetle anıyoruz.